Ключницы

КЛЮЧНИЦА KEY-20

 • ШхВхГ: 185х300х59 мм
 • Вес: кг
 • 1070 руб.

КЛЮЧНИЦА KEY-40

 • ШхВхГ: 355х300х59 мм
 • Вес: кг
 • 1340 руб.

КЛЮЧНИЦА KEY-60

 • ШхВхГ: 355х400х59 мм
 • Вес: кг
 • 1680 руб.

КЛЮЧНИЦА KEY-80

 • ШхВхГ: 355х500х59 мм
 • Вес: кг
 • 2100 руб.

КЛЮЧНИЦА KEY-100

 • ШхВхГ: 355х600х59 мм
 • Вес: кг
 • 2480 руб.

КЛЮЧНИЦА KEY-200

 • ШхВхГ: 355х600х90 мм
 • Вес: кг
 • 6200 руб.

КЛЮЧНИЦА KEY-300

 • ШхВхГ: 355х600х130 мм
 • Вес: кг
 • 9400 руб.

КЛЮЧНИЦА KEY-400

 • ШхВхГ: 710х600х90 мм
 • Вес: кг
 • 12500 руб.

КЛЮЧНИЦА KEY-600

 • ШхВхГ: 710х600х130 мм
 • Вес: кг
 • 18800 руб.

КЛЮЧНИЦА KEY-35EL

 • ШхВхГ: 355х300х66 мм
 • Вес: 3 кг
 • 3900 руб.

КЛЮЧНИЦА KEY-55EL

 • ШхВхГ: мм
 • Вес: 4 кг
 • 4450 руб.

КЛЮЧНИЦА KEY-75EL

 • ШхВхГ: 355х500х66 мм
 • Вес: 5 кг
 • 5260 руб.

КЛЮЧНИЦА KEY-95EL

 • ШхВхГ: 355х600х66 мм
 • Вес: 6 кг
 • 5890 руб.

КЛЮЧНИЦА KEY-195EL

 • ШхВхГ: 355х600х98 мм
 • Вес: 10 кг
 • 9800 руб.

KB-20

 • ШхВхГ: 180х250x80 мм
 • Вес: кг
 • 1470 руб.

KB-50

 • ШхВхГ: 230х300x90 мм
 • Вес: кг
 • 2000 руб.

KB-70

 • ШхВхГ: 230х300x90 мм
 • Вес: кг
 • 2500 руб.

KB-120

 • ШхВхГ: 250х360x110 мм
 • Вес: кг
 • 4500 руб.

КЛ-20

 • ШхВхГ: 350х210х75 мм
 • Вес: кг
 • 1100 руб.

КЛ-40

 • ШхВхГ: 350х275х75 мм
 • Вес: кг
 • 1300 руб.

КЛ-60

 • ШхВхГ: 350х400х75 мм
 • Вес: кг
 • 1630 руб.

КЛ-80

 • ШхВхГ: 350х525х75 мм
 • Вес: кг
 • 2050 руб.

КЛ-20C

 • ШхВхГ: 350х285х55 мм
 • Вес: кг
 • 1240 руб.

КЛ-30C

 • ШхВхГ: 350х410х55 мм
 • Вес: кг
 • 1550 руб.

КЛ-40C

 • ШхВхГ: 350х535х55 мм
 • Вес: кг
 • 1850 руб.

КЛ-50C

 • ШхВхГ: 350х660х55 мм
 • Вес: кг
 • 2140 руб.

КЛ-100

 • ШхВхГ: 350х650х75 мм
 • Вес: кг
 • 2390 руб.

КЛ-1

 • ШхВхГ: 160х120х40 мм
 • Вес: кг
 • 850 руб.

КЛ-200Э

 • ШхВхГ: 430х555х180 мм
 • Вес: кг
 • 6660 руб.

КЛ-340

 • ШхВхГ: 824х580х130 мм
 • Вес: кг
 • 5980 руб.